คำที่พบบ่อยในการเรียนรู้ Phonics

 

ในการเรียนรู้ Phonics คุณพ่อคุณแม่อาจพบหลายคำที่เป็นคำเฉพาะในการเรียนรู้ Phonics

หากไม่เข้าใจความหมายของคำเหล่านี้ อาจทำให้สับสนได้

จะมีคำใดบ้างนั้น มาดูกันค่ะ ^^

 

 • Phonics คือ การอ่านคำโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเสียง (phoneme) และการสะกด (grapheme) ที่แสดงถึงเสียงนั้น
 • Consonant (พยัญชนะ) คือ ตัวอักษรทุกตัวยกเว้น a, e, i, o u
 • Vowel (สระ) คือ a, e, i, o, u
 • Short vowel sound คือ สระเสียงสั้น จะอยู่ในรูปแบบคำแบบ CVC (consonant-vowel-consonant) word เช่น cat, sun, big
 • Long vowel sound คือ สระเสียงยาว จะอยู่ในรูปแบบคำแบบ magic e word (เช่น bake, hope, time), vowel digraph (เช่น boat, wait, meat), และคำที่เป็น open syllable ซึ่งก็คือคำที่ลงท้ายด้วย vowel (เช่น me, go, hi)
 • Consonant digraph คือ consonant 2 ตัวที่อยู่ติดกันแล้วเกิดเสียงใหม่ โดยไม่ได้เกิดจากเสียงดั้งเดิมของแต่ละตัวอักษรมารวมกัน เช่น ch, sh, ng, th, wh, wr
 • Vowel digraph (หรือเรียกว่า “vowel team”) คือ vowel 2 ตัวที่อยู่ติดกันแล้วเกิดเสียงใหม่ โดยไม่ได้เกิดจากเสียงดั้งเดิมของแต่ละตัวอักษรมารวมกัน เช่น ai, oa, ea, ei, ie
 • Consonant cluster คือ consonant 2 ตัวที่อยู่ติดกัน โดยที่แต่ละตัวยังคงเสียงของตัวเองอยู่ หรือที่คนไทยเรียกว่า “คำควบกล้ำ” นั่นเอง
 • R-controlled vowel คือ ตัว “r” ที่มาตามหลัง vowel แล้วทำให้ vowel นั้นเปลี่ยนเป็นเสียงใหม่ เช่น ar, er, ur, ir, or
 • Magic e คือ คำที่มีตัว “e” อยู่ท้ายคำ โดยตัว e จะไม่ออกเสียง และทำให้เสียง vowel ที่อยู่ด้านหน้ากลายเป็น long vowel sound เช่น a_e, e_e, i_e, o_e, u_e
 • Word family คือ คำที่มีเสียง vowel เดียวกัน และมีรูปแบบการสะกดแบบเดียวกัน
 • Sight word คือ คำที่พบได้บ่อยในหนังสือ ซึ่งการอ่านคำเหล่านี้ได้จะทำให้การอ่านเป็นไปได้คล่อง ซึ่งบางคำจะสามารถอ่านตามหลัก phonics ได้ แต่บางคำก็จะออกเสียงไม่ตรงไปตรงมากับตัวสะกด (เราเรียกคำแบบนี้ว่า “tricky word”)

 

*****************************

หากคุณพ่อคุณแม่อยากเรียนรู้ Letter sounds, Phonics, Sight words และขั้นตอนการสอนแบบ Step by step ขอแนะนำชุด “My First PHONICS Kit” ของเราค่ะ แล้ว Phonics จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ^^

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่บทความนี้นะคะ https://www.facebook.com/2057276484548436/posts/2441244752818272?sfns=mo

*****************************