Home สื่อการสอน phonics แนะนำ!!!

สื่อการสอน phonics แนะนำ!!!

Sight Word Pyramid Sentence การ์ดหัดอ่านประโยค Sight words วิธีสอนอ่าน Sight words ที่ดีที่สุด
หนังสือคู่มือการสอน phonics ตั้งแต่พื้นฐานสำหรับผู้ปกครอง เรียนรู้กันครบทุกหัวข้อการหัดอ่าน สอนแบบ step-by-step ตั้งแต่พื้นฐาน 0-100 พร้อมมี QR code Download กิจกรรมประกอบการสอนหัวข้อต่างๆ
"Alphabetie box" กล่องเรียนรู้ Phonics sounds   ชุดที่ออกแบบพิเศษมาเพื่อการเรียนรู้เสียงพื้นฐานของตัวอักษรแต่ละตัว ใน set ประกอบด้วย: 1.Big card คำศัพท์ beginning sound A-Z (ขนาด 20x20 ซม.) จำนวน 13 ใบ (หน้า-หลัง), กระดาษหนาทนทาน 700 แกรม แสดงภาพคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย letter A-Z 1 อักษรต่อ 1 ภาพ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เด็กสามารถจดจำภาพได้แบบ photographic memory     2.Sound sorting chips ชิพสอน beginning sound (ขนาด 5x5 ซม.) จำนวน 156 ใบ (แต่ละ letter มี 5 ใบประกอบด้วย 1 uppercase-lowercase letter และ 4 ภาพคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงของตัวอักษรนั้น โดยด้านหลังแต่ละภาพมีคำศัพท์ประกอบ), กระดาษหนาทนทาน 700 แกรม   ใช้เล่นแยกเสียงว่าภาพใดออกเสียงขึ้นต้นตามที่กำหนด หรือใช้เล่นแบบ I spy ว่าชิพนี้อยู่ใน big card...
Phonic blending cards การ์ดฝึกหัดอ่าน phonics ครอบคลุมทุกหัวข้อการเรียนรู้

Most popular

Recent posts