Sight Word

 

Sight words (หรือเรียกว่า high frequency words) คือ คำที่พบได้บ่อยมากในหนังสือ บางคำจะสามารถอ่านสะกดคำตามหลัก phonics ได้ แต่บางคำจะออกเสียงไม่ตรงไปตรงมากับตัวสะกด (เราเรียกคำเหล่านี้ว่า tricky words หรือ phonically irregular words) คำเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องจำรูปแบบคำและการออกเสียงไปเลยผ่านการฝึกอ่านบ่อยๆ

 

Sight words ควรเรียนรู้ไปพร้อมกับคำ Phonics เพื่อให้การอ่านมี fluency มากยิ่งขึ้น

 

ตารางด้านล่างแสดง Dolch sight words แบ่งตามช่วงอายุที่เหมาะแก่การเรียนรู้ ทั้งสิ้น 220 คำดังนี้

 

 

เนื่องจากการจดจำเป็นแบบ Whole language approach การเรียนรู้เป็นขั้นตอน และฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

 

==================
ขอแนะนำชุด “My First PHONICS Kit”
ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอนหัดอ่าน ทั้ง

  • Letter sound
  • Phonics blending การ์ดฝึกประสมคำ Phonics
  • Sight words pyramid sentences วิธีการฝึกอ่านคำ Sight words ที่ดีที่สุด
  • คู่มือสอนแบบ Step by step

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก👉 https://www.facebook.com/2057276484548436/posts/2448449798764434?sfns=mo
==================