รูปปากและเสียงของ Long o sound รวมถึงรูปแบบตัวสะกดที่พบบ่อยของ Long o sound เป็นดังนี้ค่ะ
รูปปากและเสียงของ Long i sound รวมถึงรูปแบบตัวสะกดที่พบบ่อยของ Long i sound เป็นดังนี้ค่ะ
รูปปากและเสียงของ Long e sound รวมถึงรูปแบบตัวสะกดที่พบบ่อยของ Long e sound เป็นดังนี้ค่ะ
รูปปากและเสียงของ Long a sound รวมถึงรูปแบบตัวสะกดที่พบบ่อยของ Long a sound เป็นดังนี้ค่ะ
My First PHONICS Kit ชุดเริ่มต้นสอนเด็กหัดอ่านที่ดีและคุ้มค่าที่สุด สอนกันครบตั้งแต่ Phonics sound, ฝึกประสมคำ Phonics, ฝึกอ่านคำ Sight words, และคู่มือสอน Phonics ผู้ปกครองแบบ step by step
ตัวอักษรบางตัวในคำบางคำจะไม่ออกเสียง ที่พบบ่อยคือคำต่างๆเหล่านี้
วันนี้ขอนำ words matching game ของ consonant digraphs มาฝากกันนะคะ
การออกเสียงพื้นฐานของ digraph TH มีได้ 2 แบบคือเสียง voiced /th/ และ voiceless /th/ โดยเสียง voiced /th/ จะต่างกับ voiceless /th/ ตรงที่ voiced /th/ จะมีการสั่นของเส้นเสียงร่วมด้วย รูปปากและเสียงจะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

Digraph “NG”

การออกเสียงพื้นฐานของ digraph NG คือเสียง /ng/ รูปปากและเสียงจะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

Digraph “QU”

การออกเสียงพื้นฐานของ digraph QU คือเสียง /kw/ รูปปากและเสียงจะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้