R-controlled vowel “er, ir, ur”

 

“R-controlled vowel” คือ ตัว “r” ที่มาตามหลัง vowel แล้วทำให้ vowel นั้นเปลี่ยนเป็นเสียงใหม่ เช่น ar, er, ir, ur, or

 

การออกเสียงพื้นฐานของ “er, ir, ur” จะออกเสียงเหมือนกัน

รูปปากและเสียงจะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

 

ข้อควรรู้อื่นๆมีดังนี้:

 

เสียงนี้ มักเกิดจากตัวสะกด “ER, IR, UR” เช่น fern, bird, burn

 

แต่มีบางตัวสะกดอื่นที่สามารถออกเสียงนี้ได้เช่น

  • EAR เช่น learn
  • OR เช่น work