Word Family คืออะไร

 

Word Family คือ กลุ่มคำที่มีเสียงสระเดียวกัน และมีรูปแบบตัวสะกดแบบเดียวกัน
เช่น cat – rat – hat – bat – fat

หากเด็กสามารถฟังเสียง และรับรู้รูปแบบคำ
จะสามารถเปลี่ยนเฉพาะอักษรนำได้เป็นคำใหม่
เด็กจะอ่านได้คล่องขึ้น ไม่ต้องสะกดทีละหน่วยเสียง

อย่างไรก็ตาม…
การสอนอ่านแบบ Word Family นี้ควรทำเมื่อ
เด็กสามารถอ่านแบบสะกดทีละหน่วยเสียงได้คล่องแล้ว
ไม่อย่างนั้นจะเป็นการจำ แทนการเข้าใจ

จะใช้เพื่อเป็นตัวช่วยต่อยอดในการหัดอ่านคำเท่านั้น
เด็กจะได้อ่านได้คล่องและเร็วขึ้นค่ะ

==================
จะสอนอ่านแบบ Word Family ได้อย่างไร
สามารถหาคำตอบได้ที่ 👉 “My First PHONICS Kit”
ชุดสอนเด็กหัดอ่านที่ดีและครอบคลุมที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 https://www.facebook.com/2057276484548436/posts/2448449798764434?sfns=mo
==================