Home Alphabet Page 5

Alphabet

Vowel คืออะไร Consonant คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบค่ะ ^^
การเรียนรู้ชื่อและเสียงของตัวอักษร เป็นพื้นฐานสำคัญในการหัดอ่านของเด็ก โดยตัวอักษร เด็กจะต้องรู้จักทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และเสียงพื้นฐาน วันนี้เรามี letter matching game มาฝากกันค่ะ

Phonics song

หลังจากเรียนรู้ชื่อของแต่ละตัวอักษรแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาคือการรู้เสียงของแต่ละตัวอักษรค่ะ วันนี้เรามี Phonics song น่ารักๆ มาฝากกันนะคะ

Alphabet song

สิ่งสำคัญที่สุดในการหัดอ่านภาษาอังกฤษ คงหนีไม่พ้นการรู้จักชื่อตัวอักษรค่ะ วันนี้เรามี Alphabet song น่ารักๆ มาฝากกันนะคะ
ตัวอักษรและการออกเสียงของตัวอักษร เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการอ่าน การเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเล็ก จะทำให้เกิดความมั่นใจและก่อให้เกิดความรักการอ่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การสอนต้องเป็นไปด้วยความสนุก ไม่กดดัน ไม่เช่นนั้นจะก่อผลตรงกันข้าม เด็กจะต่อต้านและหลีกเลี่ยงที่จะอ่านค่ะ

Most popular

Recent posts