บทความแนะนำในการสอนภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนของการสร้างเด็กสองภาษา นอกเหนือไปจากที่เราจะสอนลูก "พูดและฟัง" ภาษาอังกฤษแล้ว ขั้นตอนสำคัญอีกอันคือการสอน "อ่าน" ค่ะ การหัดอ่านอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเด็กหลายคน เพราะอาจรู้สึกว่าเป็นการเรียน จริงจัง แต่เราสามารถฝึกและสอนได้ โดยเนียนๆไปกับชีวิตประจำวันของเราค่ะ ทำให้เป็นเรื่องสนุก แล้วเค้าจะไม่ต่อต้านนะคะ
ตัวอักษรและการออกเสียงของตัวอักษร เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการอ่าน การเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเล็ก จะทำให้เกิดความมั่นใจและก่อให้เกิดความรักการอ่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การสอนต้องเป็นไปด้วยความสนุก ไม่กดดัน ไม่เช่นนั้นจะก่อผลตรงกันข้าม เด็กจะต่อต้านและหลีกเลี่ยงที่จะอ่านค่ะ
phonics คือ วิธีการสอนอ่านโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเสียง (phonemes) กับสัญลักษณ์ของเสียง (graphemes) phonemes คือหน่วยย่อยที่สุดของเสียง และ graphemes คือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ด้วยตา ซึ่งก็คือ letter หรือ group of letters ที่แสดงถึง single phonemes นั่นเอง

Most popular

Rhyming game part 2

Letter M sound

Phonics song

Recent posts