Home Phonics Page 7

Phonics

Vowel คืออะไร Consonant คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบค่ะ ^^
การเรียนรู้ชื่อและเสียงของตัวอักษร เป็นพื้นฐานสำคัญในการหัดอ่านของเด็ก โดยตัวอักษร เด็กจะต้องรู้จักทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และเสียงพื้นฐาน วันนี้เรามี letter matching game มาฝากกันค่ะ
หลังจากสอนให้เด็กๆเข้าใจในเรื่องของ rhyme หรือคำคล้องจองกันแล้ว วันนี้เรามีเกมใหม่ในการ test ความเข้าใจในเรื่องคำคล้องจอง น่ารักๆมาฝากกันค่ะ
หลังจากอ่านบทความ "How to teach PHONEMIC AWARENESS" จะเห็นได้ว่าการสอนเรื่อง rhyme หรือคำคล้องจองนั้น มีความสำคัญอย่างมากต่อการเริ่มเรียนรู้ phonics วันนี้เราจึงมี rhyming game น่ารักๆมาฝากกันค่ะ
สิ่งที่เด็กทุกคนควรต้องเรียนรู้ก่อนเริ่มการสอน phonics คือต้องมี phonemic awareness ซึ่งเริ่มแรกสุดที่เด็กควรรับรู้ในเรื่องความสามารถในการแยกแยะเสียงนี้ คือเรื่อง syllable หรือจำนวนพยางค์นั่นเอง วันนี้ เรามีเกมน่ารักๆ ในการหัดนับจำนวนพยางค์ของคำ มาฝากกันค่ะ
ก่อนการเริ่มเรียนรู้ phonics สิ่งแรกสุดคือการรับรู้ phonemes ในเสียงที่ได้ยิน ซึ่งคือการมี "phonemic awareness" นั่นเอง เมื่อเด็กสามารถเข้าใจและจัดการเสียงในภาษาพูดได้ เด็กจะสามารถประยุกต์ใช้กับคำในภาษาเขียนได้ในที่สุด
Phoneme คือหน่วยย่อยที่สุดของเสียงในภาษาพูด ในภาษาอังกฤษจะมีทั้งหมด 42-44 Phonemes ขึ้นอยู่กับการแบ่งของแต่่ละตำราค่ะ เรามีความจำเป็นต้องรู้จักทุก Phonemes เพื่อเป็นพื้นฐานในการประสมคำในอนาคต จึงขอนำการออกเสียงแต่ละ Phonemes พร้อมรูปปากที่ถูกต้องมาฝากกันนะคะ

Phonics song

หลังจากเรียนรู้ชื่อของแต่ละตัวอักษรแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาคือการรู้เสียงของแต่ละตัวอักษรค่ะ วันนี้เรามี Phonics song น่ารักๆ มาฝากกันนะคะ

Alphabet song

สิ่งสำคัญที่สุดในการหัดอ่านภาษาอังกฤษ คงหนีไม่พ้นการรู้จักชื่อตัวอักษรค่ะ วันนี้เรามี Alphabet song น่ารักๆ มาฝากกันนะคะ
phonics คือ วิธีการสอนอ่านโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเสียง (phonemes) กับสัญลักษณ์ของเสียง (graphemes) phonemes คือหน่วยย่อยที่สุดของเสียง และ graphemes คือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ด้วยตา ซึ่งก็คือ letter หรือ group of letters ที่แสดงถึง single phonemes นั่นเอง

Most popular

Letter Y sound

Dolch Sight Word

Recent posts