เพื่อเป็นการง่ายในการเรียนรู้ต่อคุณพ่อคุณแม่และคุณครูทุกท่าน

ทางทีมงานจึงทยอยจัดทำสารบัญของบทความในการเรียนรู้ Phonics นี้ขึ้น

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อทุกบ้านไม่มากก็น้อยนะคะ

มาร่วมสร้างการเป็นนักอ่านตัวน้อยของเด็กๆกันค่ะ ❤

 

“Phonic sounds”

 1. Letter A คลิก https://phonicsforkid.com/short-a-sound/
 2. Letter B คลิก https://phonicsforkid.com/letter-b-sound/
 3. Letter C คลิก https://phonicsforkid.com/letter-c-sound/
 4. Letter D คลิก https://phonicsforkid.com/letter-d-sound/
 5. Letter E คลิก https://phonicsforkid.com/short-e-sound/
 6. Letter F คลิก https://phonicsforkid.com/letter-f-sound/
 7. Letter G คลิก https://phonicsforkid.com/letter-g-sound/
 8. Letter H คลิก https://phonicsforkid.com/letter-h-sound/
 9. Letter I คลิก https://phonicsforkid.com/letter-i-sound/
 10. Letter J คลิก https://phonicsforkid.com/letter-j-sound/
 11. Letter K คลิก https://phonicsforkid.com/letter-k-sound/
 12. Letter L คลิก https://phonicsforkid.com/letter-l-sound/
 13. Letter M คลิก https://phonicsforkid.com/letter-m-sound/
 14. Letter N คลิก https://phonicsforkid.com/letter-n-sound/
 15. Letter O คลิก https://phonicsforkid.com/short-o-sound/
 16. Letter P คลิก https://phonicsforkid.com/letter-p-sound/
 17. Letter R คลิก https://phonicsforkid.com/letter-r-sound/
 18. Letter S คลิก https://phonicsforkid.com/letter-s-sound/
 19. Letter T คลิก https://phonicsforkid.com/letter-t-sound/
 20. Letter U คลิก https://phonicsforkid.com/short-u-sound/
 21. Letter V คลิก https://phonicsforkid.com/letter-v-sound/
 22. Letter W คลิก https://phonicsforkid.com/letter-w-sound/
 23. Letter X คลิก https://phonicsforkid.com/letter-x-sound/
 24. Letter Y คลิก https://phonicsforkid.com/letter-y-sound/
 25. Letter Z คลิก https://phonicsforkid.com/letter-z-sound/
 26. คำที่สะกดด้วย Letter S แต่ออกเสียง Z คลิก https://phonicsforkid.com/s-z-sound/

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

“บทความสอน Phonics”

 1. How to teach phonics (step by step) คลิก https://phonicsforkid.com/howtoteachphonics/
 2. How to encourage your child to read คลิก https://phonicsforkid.com/encouragetoread/
 3. How to teach the alphabet คลิก https://phonicsforkid.com/howtoteachalphabet/
 4. Alphabet sound คลิก https://phonicsforkid.com/alphabet-song/
 5. Phonic song คลิก https://phonicsforkid.com/phonics-song/
 6. How to teach PHONEMIC AWARENESS คลิก https://phonicsforkid.com/phonemic-awareness/
 7. Vowel และ Consonant คืออะไร? คลิก https://phonicsforkid.com/vowel-consonant/

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

“Phonic games”

 1. Letter matching game คลิก https://phonicsforkid.com/letter-matching-game/
 2. Counting  syllables คลิก https://phonicsforkid.com/counting-syllables/
 3. Rhyming game part 1 คลิก https://phonicsforkid.com/rhyming-game-part1/
 4. Rhyming game part 2 คลิก https://phonicsforkid.com/rhyming-game-part2/
 5. Word matching (short A) sound คลิก https://phonicsforkid.com/words-matching-short-a/
 6. Word matching (short E) sound คลิก https://phonicsforkid.com/words-matching-short-e/
 7. Word matching (short I) sound คลิก https://phonicsforkid.com/words-matching-short-i/
 8. Word matching (short O) sound คลิก https://phonicsforkid.com/words-matching-game-short-o/
 9. Word matching (short U) sound คลิก https://phonicsforkid.com/words-matching-game-short-u/