Home Basic Page 2

Basic

ตัวอักษรและการออกเสียงของตัวอักษร เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการอ่าน การเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเล็ก จะทำให้เกิดความมั่นใจและก่อให้เกิดความรักการอ่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การสอนต้องเป็นไปด้วยความสนุก ไม่กดดัน ไม่เช่นนั้นจะก่อผลตรงกันข้าม เด็กจะต่อต้านและหลีกเลี่ยงที่จะอ่านค่ะ
phonics คือ วิธีการสอนอ่านโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเสียง (phonemes) กับสัญลักษณ์ของเสียง (graphemes) phonemes คือหน่วยย่อยที่สุดของเสียง และ graphemes คือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ด้วยตา ซึ่งก็คือ letter หรือ group of letters ที่แสดงถึง single phonemes นั่นเอง

Most popular

Recent posts